Về blog của tôi

Blog này do tôi, Tigran Kasabyan, tạo ra, để nói sự thật về các sản phẩm và công ty trên Internet.

Giới thiệu về tôi

Tôi tên là Tigran, năm nay 54 tuổi và là một nhà báo tự do. Tôi viết văn bản cho nhiều tờ báo và cổng thông tin Internet.
Trong thời gian rảnh, tôi học ngôn ngữ và thích thử nghiệm các dịch vụ và sản phẩm khác nhau.

Nhóm của tôi

Với việc mua hàng hóa và dịch các bài đánh giá bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhóm trợ lý của tôi, những người tôi đã làm việc trong vài năm, sẽ giúp tôi.